Idrett og samfunn

Faget idrett og samfunn har fokus på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører. For å prøve deg på dette faget har vi nedenfor skrevet noen refleksjonsspørsmål. Prøv å svare så godt du kan på disse! Diskuter gjerne svarene dine med en venn, klassekamerat eller med familien.

  1. Hvorfor er idrett og fysisk aktivitet sunt med tanke på fysisk og psykisk helse?
  2. I hvilken grad har koronapandemien påvirket din idrettshverdag og dine idrettsprestasjoner?
  3. Hva er årsakene til at du driver med fysisk aktivitet eller idrett?
Scroll to top