YSK Salg, service og reiseliv

Ja takk til dobbel kompetanse! YSK Salg, service og reiseliv er et utdanningsløp som gir både fagbrev og generell studiekompetanse. Utdanningsprogrammet vil gi deg muligheter til flere yrker innen handelsnæringen, reiselivs- og sikkerhetsbransjen.

Kombinasjonen av opplæring i skole og bedrift vil gi deg trening i å arbeide selvstendig og ta egne valg etter fastlagte rammer. Det er lagt opp til tett oppfølging fra skole og bedrift, og vi jobber for å få fram det beste i eleven. Du vil også få lønn som lærling fra Vg1.

Din doble kompetanse vil være en styrke gjennom at du har både en teoretisk og en praktisk erfaring i fagene som gir både dybde- og bredde forståelse.

På Vg1 har du programfagene forretningsdrift, markedsføring og innovasjon og kultur og samhandling. Fellesfagene på Vg1 er matematikk (1P), engelsk, naturfag og kroppsøving. På Vg2 får man matematikk (2P/S1), norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Vg3 har man norsk, historie, entreprenørskap og bedriftsetablering, og kroppsøving, og på Vg4 norsk, naturfag, programfag ST / matematikk S2.

Slik ser en typisk timeplan ut på Vg1

Skoledagen hos oss starter 8.00 og er ferdig 15.30. Men ingen dag er helt lik. Noen dager starter man kanskje senere, og andre er man kanskje ferdig litt tidligere. Hver time varer i 45 minutter, med 10 minutter pause mellom timene. Lunsj er fra 11.30 til 12.00.

 

Skole og praksis - en variert hverdag

En typisk uke på YSK Salg, service og reiseliv består av tre dager på skolen og to dager ute i bedrift. Flott for deg som ønsker å kombinere skole og arbeidserfaring!

En unik mulighet

På YSK Salg, service og reiseliv får du alle programfagene du trenger for å få fagbrev, i tillegg til at du vil få dekket alle felles- og programfag som kreves for generell studiekompetanse. Det betyr at du etter endt Vg4 får både fagbrev og generell studiekompetanse, og har dobbelt opp av muligheter for fremtiden!

Prøv ut YSK Salg, service og reiseliv!

Lærerne Kristin og Pål Espen som begge underviser på YSK Salg, service og reiseliv har en spennende og utfordrende oppgave til deg som er nysgjerrig på programmet! De har satt sammen en PowerPoint som tar deg gjennom alle de varierte og innholdsrike programfagene på YSK. Ta deg gjennom denne trinn for trinn ved å se den her under, og prøv deg på oppgavene underveis!

Husk å bruke lysbildefremvisning på alle bildene!

1. Introduksjon til YSK

3. Forretningsdrift

5. Kurs i trygg læring

2. Markedsføring og innovasjon

4. Kultur og samhandling

Scroll to top