Toppidrett

Oppgave 1: Fotball

Minimerke og teknikkmerke har som mål å utvikle  ungdoms evne til å behandle ballen og ha fokus på betydningen av god teknikk. Det er mange forskjellige øvelser, men i øvelsen her nedenfor fokuserer man på dribling. Dersom du er nysgjerrig på de andre øvelsene kan du finne de her.

En som kan drible i fart uten å miste ballen, kan skape store problemer for motstanderen. For å hindre at motspiller får tak i ballen, er det viktig med hyppige berøringer - ofte med begge bein. Det er også viktig å kunne vende kjapt, og kan en i tillegg kombinere dribling med kjapt veggspill, har en gode hjelpemidler til å passere motstandere i angrepsspillet.

Beskrivelse

 • Starten er på høyde med første markør.
 • Mellom fjerde og femte markør slås en kort veggpasning til medhjelper.
 • På veien tilbake til start er de tillatt å spille ballen langt foran seg. Deretter gjennomføres en ny runde.
 • Klokka stoppes først når ballen legges død på startstreken etter andre runde.
 • Avstanden er 30 m fra første til siste markør.
 • Den innbyrdes avstanden mellom de fire første og de tre siste markørene er 1,5m. Avstanden mellom fjerde og femte markør er 12,5 m og mellom femte og sjette markør 10 m.
 • Medhjelperen - som er vegg - plasserer seg 5 m fra løpsretningen og kan bevege seg bak en tenkt parallell linje med løpsretningen.
 • Upresis veggpasning fra medhjelper (som forsinker merketakeren) medfører nytt forsøk.
 • Gjennomføres uten tidtaking, uten stopp og med ballen under kontroll. Kjeglene skal ikke berøres.
 • Ingen begrensning i antall forsøk.
 • Det forutsettes øving før selve merkeprøven.
 • Vær klar og tydelig i forhold til regler!

Oppgave 2: Håndball

Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene er laget slik at de gode teknikerne favoriseres, men ingen prøver er så vanskelige at bare et fåtall vil klare dem. Alle prøvene finner du her.

Vi skal prøve oss på prøve 6, som handler om balltempo. Denne kan gjennomføres alene, og du trenger kun en ball.

Beskrivelse

Bronse: Stå fem meter fra en vegg, kast ballen i veggen. 10 ganger på 20 sekunder.
Sølv: Stå seks meter fra en vegg, kast ballen i veggen. 15 ganger på 25 sekunder.
Gull: Som prøvene til sølv, men 15 ganger på 20 sek.
Gullballen: Som prøvene til sølv, men 23 ganger på 30 sek.

Se øvelsen her!

Scroll to top