Forretningsdrift

Hva lærer man om i faget forretningsdrift?

Programfaget innebærer blant annet å kunne beregne pris på et produkt, etter å ha tatt hensyn til kostnader, marked og miljø. Faget handler også om å utarbeide budsjett og vurdere lønnsomhet. Du skal også lære å gjennomføre administrative arbeidsoppgaver effektivt og ansvarlig.

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om risikovurdering, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner.

Finansiering

Finansiering handler om måten en bedrift skaffer penger på og hvordan pengene er brukt. En analyse av hvordan bedriften er finansiert, er nyttig og nødvendig. Da er det størrelsen på egenkapitalen og den langsiktige gjelda oppmerksomheten rettes mot.

Oppgave 1: Sikkerhet

Oppgave 2: Økonomi

Balanse

Du eier mange ting som alle har en verdi. Sett dem opp i en balanse. På ene siden setter du opp verdien på det du eier. Summer det sammen. På andre siden av balansen setter du opp hvor mye du har lånt. Resten er ditt, egenkapital.

Eksempel

Eksempel på eiendeler kan være penger, eller klær. Kan du komme på flere? Sett dem inn på eiendelssiden av balansen.

Din oppgave er nå å prøve å sette opp en slik balanse selv! Last ned dette Excel-arket slik at du kan føre rett i tabellen.

Scroll to top