Biologi

Hva er biologi?

I programfaget biologi lærer du om de levende organismene på jorda. Du lærer om de ulike artene, hvordan artene fungerer og hvilke områder de forskjellige artene lever i. Gjennom skoleåret tilegner du deg både biologiske teorikunnskaper, gjør aktive observasjoner i naturen og i laboratoriet og du har feltarbeid hvor du samler inn, kartlegger og utforsker ulike typer organismer.

Gjennom å studere biologi får du et godt grunnlag for å bidra i diskusjoner om miljøspørsmål, du lærer hvordan kroppen vår fungerer og du kan for eksempel ta stilling til mediesaker der det trengs biologisk kunnskap.

Biologifagets fem hovedområder

Den unge biologen

Her lærer du om hvordan biologen jobber i laboratoriet og i felt. Du lærer å bruke en rekke instrument i arbeidet, som for eksempel mikroskop, dataloggere, pH-målere og mye annet. Mer informasjon om denne delen av faget får du på NDLA.

Cellebiologi

Her lærer du om hvordan ulike typer celler er bygd opp og hvordan cellene fungerer. Mer informasjon om denne delen av faget på NDLA.

Menneskets fysiologi

Her lærer du om hvordan menneskekroppen er bygd opp, hvilke organer vi har og hvordan de fungerer. Du lærer også om sammenhenger mellom livsstil og ulike sykdommer og etiske problemstillinger knyttet til organdonasjon og død. Mer informasjon om denne delen av faget på NDLA.

Funksjon og tilpasning

Her lærer du å sammenligne organfunksjoner hos ulike dyregrupper, man ser på hvordan ulike organismer formerer seg, sammenhengen mellom ytre faktorer og utvikling hos planter og noe generell evolusjonsteori. Mer informasjon om denne delen av faget på NDLA.

Biologisk mangfold

Her lærer du hva begrepet biologisk mangfold betyr, hvordan det biologiske mangfoldet kan organiseres og hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjoner i habitat og nisjer i økosystemene. Mer om biolgisk mangfold her på NDLA.

Scroll to top