Geofag

Hva er Geofag?

I programfaget geofag 1 lærer du om jorda vi bor på. Du lærer hvordan den er bygd opp fra innerst til ytterst. Du lærer hvilke prosesser som endrer jordas overflate over tid og hvordan vi mennesker lever med og tilpasser oss de sterke kreftene vi omgir oss med.

Du vil få dypere innsikt i fenomener som jordskjelv, vulkanisme, ekstremvær, skred og ras. Du vil lære at disse fenomenene, som vi kaller naturkatastrofer, ikke er katastrofer, men naturlige prosesser på en jord i kontinuerlig endring.

Du vil lære om hvordan man jobber med geofag i forskningsammenheng og hvordan vi kan observere geologiske prosesser i vårt eget nærmiljø.

Hva lærer man mer om i geofag?

Vulkanisme – hva skjedde egentlig i Pompeii 24. august i år 79 e.Kr.?

Hydrologi – hva forårsaket egentlig storflommen i Glomma i 1995?

Skred og ras – har det vært og kan det bli tsunami i Norge?

Ekstremvær – hvordan måler man styrken på tropiske orkaner?

Feltarbeid i geologi – hva kan man lære om livet på jorda ved å studere berggrunnen?

Scroll to top