Kjemi

Global oppvarming og klimakrisa er et tema dere hører ofte om, og har lært en del om på skolen. De fleste forbinder konsekvenser av global oppvarming med økte temperaturer, smelting av isbreer og at havet stiger. Forsuring av havet, er derimot en konsekvens de fleste ikke kan så mye om. I kjemi lærer vi å forstå verden rundt oss ved å se på stoffers egenskaper og hvordan de reagerer. I denne oppgaven skal dere lære mer om hvordan CO₂ bidrar til at havet blir surere og hvilke konsekvenser dette får.

Les artikkelen Forsuring av havet, se videoen i artikkelen og prøv deretter å besvare spørsmålene nedenfor i grupper på 3-4 elever, venner eller familie.

Spørsmål

  1. Hvorfor blir havvannet surere når CO₂ løses i vannet? Klarer dere finne en kjemisk reaksjonslikning som viser hva som skjer?
  2. Hva er et problem med økt opptak av CO2 i havvann og hva fører det til?
  3. Hvilken organisme blir omtalt i artikkelen, og i hvilken sammenheng?
  4. Gasser, i motsetning til faste stoffer, har lavere løselighet i varmt vann enn i kaldt vann. Hvordan vil du forklare påstanden om at skadene i havet blir større jo lenger nord man kommer?

Nettressurser · Forsuring av Havet, http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/ Miljødirektoratet (tilgjengelig 21.08.2016)

Oppgaven er i hovedsak hentet fra nettressurser til Kjemien stemmer, Cappelen Damm.

Scroll to top