Markedsføring og ledelse

Oppgave 1: Lag en spørreundersøkelse

Ett av de mest brukte verktøyene for markedsundersøkelser er spørreskjema. Gå gjerne sammen med medelever for å utvikle dette spørreskjemaet. Dere kan bruke Microsoft Forms (i Office365), Google Surveys eller andre aktuelle verktøy dere kjenner til.

Dere skal nå gjennomføre en spørreundersøkelse om mobilmerker. Spørsmålene til undersøkelsen og alternativene under hvert spørsmål skal være som følger:

Hvilket mobiltelefonmerke har du?

 1. Apple
 2. Samsung
 3. Huawei
 4. OnePlus
 5. Annet

Hvorfor har du valgt dette merket?Hvorfor har du valgt dette merket?

 1. Det er best
 2. Det er dyrest
 3. Det er billigst
 4. Best i test
 5. Mest mobil for pengene
 6. Vet ikke

Etter at du / dere har laget ferdig undersøkelsen deler du den med klassekameratene dine eller andre venner og samler inn svar. Dersom dere er i klasserommet kan dere prøve å finne ut av følgende:

 • Hvilket telefonmerke har flertallet i klassen?
 • Hva er begrunnelse for å velge dette merket?

Hvis ikke kan du kanskje finne ut hvilket telefonmerke flertallet av de du har spurt har!

Oppgave 2: Diskuter funnene

Ta utgangspunkt i funnene av spørreundersøkelsen i oppgave 1. Gå deretter inn på nettsiden https://www.dinside.no/tester?reviewType=mobiltelefon&scoreFilter=6 og se på to telefoner som har fått karakteren 6 (best i test) som ingen du eller i din nær omkrets har.

 • Diskuter eller reflekter deretter over fellestrekk på hva eller hvem som mest påvirker kjøpsvalgene til forbrukere med utgangspunkt i deg selv – venner, reklame, kjendiser eller familie?
 • Hva mener du er grunnen til at de aller fleste har iPhone, når det likevel er mange andre mobilmerker som er best i test til en langt rimeligere pris?
Scroll to top