Sosiologi

Oppgave: Norsk kultur

I 1994 arrangerte Norge vinter-OL. På åpningsseremonien presenterte Norge sin kultur til verden. Thor Heyerdal og Liv Ullmann var programledere. Kong Harald holdt åpningstalen og Kronprins Håkon tente OL-ilden. Sissel Kyrkjebø og et stort barnekor sang OL-hymnen. Det var samisk joik og norsk folkedans. Det var alver, vetter og troll, og musikk av Arne Nordheim.

Norge skal arrangere vinter-OL, og dere er ansvarlig for å produsere åpningsseremonien. Åpningsseremonien skal presentere det typisk norske for resten av verden.

Dere skal ha med elementer som både representerer det tradisjonelle norske, og norsk kultur i dag.

  • Hvilke verdier og kulturelle uttrykk mener dere er viktig å presentere for verden?
  • Hvem vil dere ha til programledere?
  • Hvem skal tenne OL-ilden?
  • Hva slags musikk skal dere ha?
  • Hvilke artister og kunstnere skal delta?

Produkt

Lag en presentasjon med eksempler på hvordan dere ville ha gjennomført OL-seremonien. Bruk gjerne bilder og musikk. (ca. 5 minutter)

  • Presentasjonen kan være en PowerPoint presentasjon, eller en video.
  • Presentasjonen eller videoen skal vises frem for klassen, og dere skal kort forklare ideen deres og begrunne valgene deres.
Scroll to top