0 Comments

Hei. Hvor mye japansk vil man lære hvis man velger japansk som fremmedspråk?

Changed status to publish